Exchange Server Get-Queue Komutları

Bu cmdlet yalnızca On-Premises Exchange’de kullanılabilir.

– Komutu çalıştırdığımız Hub Transport sunucusundaki kuyruğu gösterir
Get-Queue

– Sunucu bazlı kuyruğa bakmak
Get-Queue -Server Exchange01

Hub Transport sunucularındaki kuyruğu görmek için
Get-TransportServer | Get-Queue

– Kuyrukta bulunan mesajları görmek için
Get-Queue | Get-Message

– Mesaj sayısı 10′dan fazla olan kuyrukları göster
Get-Queue -Filter {messagecount -gt 10}

– Domain bazlı kuyruğa bakmak
Get-Queue -Filter {NextHopDomain -like “*gmail*”}

– Kuyruktaki tüm mesakları suspend etmek için
Get-Queue | Get-Message | Suspend-Message

– Mesajları queue’dan d diskine export etmek için
Get-Queue | Get-Message | Export-Message -Path d:\export

– Kuyruktaki mesajları silmek için
Get-Queue | Get-Message | Remove-Message

Şunlar için geçerlidir: Exchange Sunucusu 2013, Exchange Sunucusu 2016, Exchange Sunucusu 2019

Bir yanıt yazın