Exchange Server ActiveSync Mail ve Ek Gönderme Limiti

Exchange Server varsayılan olarak kurulum ile beraber Active Sync üzerinden 10MB mail atacak şekilde ayarlı olarak gelir. Bknz

CMD administrator olarak çalıştırıp. Aşağıdaki kodları her satırı tek tek işlem yaptıktan sonra IIS Restart etmeniz gerekmektedir.

ActiveSync

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/Microsoft-Server-ActiveSync/" -section:system.webServer/security/requestFiltering /requestLimits.maxAllowedContentLength:69730304
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/Microsoft-Server-ActiveSync/" -section:system.web/httpRuntime /maxRequestLength:68096
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/Microsoft-Server-ActiveSync/" -section:system.webServer/security/requestFiltering /requestLimits.maxAllowedContentLength:69730304
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/Microsoft-Server-ActiveSync/" -section:system.web/httpRuntime /maxRequestLength:68096
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/Microsoft-Server-ActiveSync/" -section:appSettings /[key='MaxDocumentDataSize'].value:69730304

Exchange Web Services

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/ews/" -section:system.webServer/security/requestFiltering /requestLimits.maxAllowedContentLength:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.webServer/security/requestFiltering /requestLimits.maxAllowedContentLength:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSAnonymousHttpsBinding'].httpsTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSAnonymousHttpBinding'].httpTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSBasicHttpsBinding'].httpsTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSBasicHttpBinding'].httpTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSNegotiateHttpsBinding'].httpsTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSNegotiateHttpBinding'].httpTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSWSSecurityHttpsBinding'].httpsTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSWSSecurityHttpBinding'].httpTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSWSSecuritySymmetricKeyHttpsBinding'].httpsTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSWSSecuritySymmetricKeyHttpBinding'].httpTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSWSSecurityX509CertHttpsBinding'].httpsTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /customBinding.[name='EWSWSSecurityX509CertHttpBinding'].httpTransport.maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /webHttpBinding.[name='EWSStreamingNegotiateHttpsBinding'].maxReceivedMessageSize:67108864
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/ews/" -section:system.serviceModel/bindings /webHttpBinding.[name='EWSStreamingNegotiateHttpBinding'].maxReceivedMessageSize:67108864

Outlook on the web

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/owa/" -section:system.webServer/security/requestFiltering /requestLimits.maxAllowedContentLength:35000000
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/owa/" -section:system.web/httpRuntime /maxRequestLength:35000
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/owa/" -section:system.webServer/security/requestFiltering /requestLimits.maxAllowedContentLength:35000000
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/owa/" -section:system.web/httpRuntime /maxRequestLength:35000
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/owa/" -section:system.serviceModel/bindings /webHttpBinding.[name='httpsBinding'].maxReceivedMessageSize:35000000
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/owa/" -section:system.serviceModel/bindings /webHttpBinding.[name='httpBinding'].maxReceivedMessageSize:35000000
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/owa/" -section:system.serviceModel/bindings /webHttpBinding.[name='httpsBinding'].readerQuotas.maxStringContentLength:35000000
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/owa/" -section:system.serviceModel/bindings /webHttpBinding.[name='httpBinding'].readerQuotas.maxStringContentLength:35000000

CMD veya POWERSHELL IIS restart komutu.

net stop w3svc /y
net start w3svc

Değişikliklerin yapıldığı dosyaların üzerine CU tarafından yazılacağı için, Exchange Server Toplu Güncelleştirmesini (CU) yükledikten sonra bu komutları çalıştırmanız gerektiğini lütfen unutmayın.

Exchange sunucusundaki Exchange XML uygulaması yapılandırma dosyalarında yaptığınız özelleştirilmiş Exchange veya Internet Bilgi Sunucusu (IIS) ayarlarının (örneğin, web.config dosyaları veya EdgeTransport.exe.config dosyası)   bir Exchange CU yüklediğinizde üzerine yazılacaktır. . Kurulumdan sonra ayarları kolayca yeniden uygulayabilmek için bu bilgiyi kaydettiğinizden emin olun. Exchange CU’yu yükledikten sonra bu ayarları yeniden yapılandırmanız gerekir.

Bir yanıt yazın