Exchange Server Transport Rules Türkçe Karakter Sorunu

Exchange Server Transport Rules’larını (kurallarını) disclaimer kuralı, external internal mail warning mesajları içinde kullanabiliyoruz. Ama bazı durumlarda charset harici bir kaynaktan geldiğinde, Exchange Server kuralını maile ekler ve ardından mesajı iso-8859-1 ile kodlar. Mail yeniden kodlantıktan sonra, orijinal kodlama UTF-8, iso-8859- olarak değiştirilir ve bir uyumsuzluk oluşur. Bu uyumsuzluk Türkçe karakter içeriyorsa karakter bozulmalarına sebebiyet vermektedir. İncelemeye devam ettiğimizde content-type multipart/mixed gibi birden fazla charsetler ile çok parçalı contente dönüşmektedir.

Örnek bir senaryo; Sağlıklı çalışan bir external mail warning kuralı. Yine external ortamdan gelen bir Teams toplantı daveti ile birlikte organizasyonda oluşturulan kural ile chatseti çok parçalı hale dönüşerek Türkçe karakterler bozulmaktadır.

Çözüm
Meta etiketinden kodlamayı algılamayı devre dışı bırakan parametreyi EdgeTransport.exe.config’e ekleyerek problemi çözebiliriz.

Çözüm

Meta etiketinden kodlamayı algılamayı devre dışı bırakan parametreyi EdgeTransport.exe.config’e ekleyerek problemi çözebiliriz.

  1. Tüm Exchange serverlarında adımları uyguluyoruz.
  2. C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin Exchange pathine geçiyor ve EdgeTransport.exe.config dosyasını açıyoruz.
  3. Aşağıdaki keyi </appSetting> üstüne yapıştırıyoruz.

    <add key=”DisableDetectEncodingFromMetaTag” value=”true” />

  1. Dosyayı kaydediyoruz.
  2. Microsoft Exchange Transport Servisini yeniden başlatıyoruz .
    Restart-Service MSExchangeTransport

Bir yanıt yazın